V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), Tyson Foods Inc (TSN)

 • Nábytok a súvisiace produkty

PWilliams-Sonoma Inc (WSM)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Primárne kovy

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)

 • Prepravné vybavenie

Greenbrier Companies Inc (GBX), Navistar International Corporation (NAV)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Ubytovacie a stravovacie služby

Marriott International Inc (MAR), Darden Restaurants Inc (DRI)

 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

Sanderson Farms Inc (SAFM), Darling Ingredients Inc (DAR)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ťažobný priemysel

Teck Resources Ltd (TECK), Nexa Resources SA (NEXA)

 • Ďalšie služby

WW International Inc (WW), Service Corporation International (SCI)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je odraz od dna a otáčanie nahor.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Rakúsko (maloobchod)
 • Švédsko (priemysel)
 • Dánsko (maloobchod)
 • Eurozóna ( maloobchod)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Spojené kráľovstvo (maloobchod)
 • Fínsko (maloobchod a stavebníctvo)
 • Španielsko (stavebníctvo)
 • Belgicko (priemysel)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena je pozitívna aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále veľmi negatívna.