V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Coca-Coca Company (KO) Tyson Foods Inc (TSN)

 • Rôzna výroba

Baxter International Inc (BAX), DICK’S Sporting Goods Inc (DKS)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Oblečenie, koža a podobné výrobky

Under Armour Inc (UAA), Levi Strauss & Co (LEVI)

 • Drevené produkty

Weyerhaeuser Company (WY)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Walt Disney Company (DIS)

 • Zdravotníctvo a sektor sociálnych služieb

Quest Diagnostics Incorporated (DGX), Molina Healthcare Inc (MOH)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Vzdelávanie

Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC)

 • Veľkoobchod

McKesson Corporation (MCK)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je stále negatívna, ale s možnou pravdepodobnosťou odrazu.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Celkové skóre ESI je pozitívne, a jeho medzimesačná zmena je aktuálne neutrálna. Medziročná zmena je negatívna.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Taliansko (stavebníctvo)
 • Eurozóna (služby)
 • Francúzsko (maloobchod)
 • Belgicko (služby)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Holandsko (maloobchod)
 • Portugalsko (služby)
 • Fínsko (priemysel)
 • Spojené kráľovstvo (priemysel)