V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Počítače a elektronika

Texas Instruments Incorporated (TXN), Jabil Circuit Inc (JBL)

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), Tyson Foods Inc (TSN)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Oblečenie, koža

Under Armour Inc (UAA), Levi Strauss & Co (LEVI)

 • Tlačiarenský sektor

Quad Graphics Inc (QUAD)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Zdravotníctvo

Quest Diagnostics Incorporated (DGX), Molina Healthcare Inc (MOH)

 • Sektor riadenia firiem a podporných služieb

LPL Financial Holdings Inc (LPLA)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ďalšie služby (okrem verejného sektora)

WW International Inc (WW)

 • Veľkoobchod

Acme United Corporation (ACU)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je v stave otáčania smerom nahor.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú mierne pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále mierne negatívna.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Rakúsko (služby)
 • EÚ (služby)
 • Nemecko (priemysel)
 • Eurozóna (priemysel)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Holandsko (stavebníctvo)
 • Španielsko (priemysel)
 • Fínsko (maloobchod)
 • Dánsko (priemysel)