Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – august 2021

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Nábytok a s tým spojené produkty

Williams-Sonoma Inc (WSM), Herman Miller Inc (MLHR)

 • Strojárstvo

Baxter International Inc. (BAX), DICK’S Sporting Goods Inc (DKS)

 

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a produkty z uhlia

Marathon Petroleum Corp (MPC), Valero Energy Corporation (VLO)

 • Textil

Culp Inc (CULP), Unifi Inc (UFI)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Walt Disney Company (DIS), Dolby Laboratories (DLB)

 • Veľkoobchod

Henry Schein Inc (HSIC), Arrow Electronics Inc (ARW)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo

Elanco Animal Health (ELAN), Mosaic Co (MOS)

 • Ťažba

Teck Resources Ltd (TECK), Nexa Resources SA (NEXA)

 

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike je dynamicky rastúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Taliansko (službz)
 • Švédsko (priemysel)
 • Francúzsko (priemysel)
 • Rakúsko (stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Fínsko (maloobchod)
 • Dánsko (maloobchod)
 • EU (stavebníctvo)
 • Portugalsko (priemysel)

Celkové skóre ESI je jemne negatívne. Medzimesačná zmena je jemne pozitívna a medziročná zmena je stále veľmi pozitívna.