V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), Tyson Foods Inc (TSN)

 • Drevovýroba, výrobky z dreva

Universal Forest Products Inc (UFPI), Trex Company Inc (TREX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a uhlie (produkty)

Valvoline Inc (VVV)

 • Prepravné vybavenie

Greenbrier Companies Inc (GBX), Navistar International Corporation (NAV)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Financie a poistenie

UnitedHealth Group Incorporated (UNH), MetLife Inc (MET)

 • Zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť

Humana Inc (HUM), Molina Healthcare Inc (MOH)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

 • Umenie, zábava a rekreácia

Graham Holdings (GHC), Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je veľmi negatívna.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Francúzsko (stavebníctvo)
 • Spojené kráľovstvo (maloobchod)
 • Holandsko (maloobchod)
 • Belgicko (stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Nemecko (služby)
 • Eurozóna (služby)
 • Taliansko (služby)
 • EU (služby)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú negatívne. Medziročná zmena je stále veľmi negatívna.