V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Počítače, elektronika a komponenty

Texas Instruments Incorporated (TXN), Microsoft Corporation (MSFT)

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Coca-Coca Company (KO) Tyson Foods Inc (TSN)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Spracovávanie kovov

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

 • Primárne kovy

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Ubytovanie a stravovacie služby

Marriott International Inc (MAR), Darden Restaurants Inc (DRI)

 • Zdravotná a sociálna starostlivosť

Quest Diagnostics Incorporated (DGX), Molina Healthcare Inc (MOH)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Vzdelávanie

Graham Holdings Co (GHC), Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC)

 • Veľkoobchod

McKesson Corporation (MCK)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je negatívna, no s možným scenárom odrazu.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Celkové skóre ESI a jeho medzimesačná zmena je mierne pozitívna a jeho medziročná zmena je stále negatívna.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • EU (maloobchod)
 • Portugalsko (priemysel)
 • Fínsko (maloobchod)
 • Francúzsko (stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Rakúsko (maloobchod)
 • Holandsko (stavebníctvo)
 • Španielsko (stavebníctvo)
 • Nemecko (stavebníctvo)