V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky série – Analýza finančných trhov v USA a EÚ  za marec 2021 sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Elektronika

Acuity Brands Inc (AYI), Hubbell Inc (HUBB)

 • Papierové výrobky

Packaging Corp of America (PKG), Sonoco Products Company (SON)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a produkty z uhlia

Marathon Petroleum Corp (MPC), Valero Energy Corporation (VLO)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Cimpress NV (CMPR)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Transport a skladovanie

Expeditors International of Washington Inc (EXPD), FedEx Corporation (FDX)

 • Veľkoobchodný predaj

Henry Schein Inc (HSIC), Arrow Electronics Inc (ARW)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ostatné služby

WW International Inc (WW)

 • Sektor nehnuteľností a prejnájmu

Realogy Holdings Corp (RLGY), Howard Hughes Corporation (HHC)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike je jemne rastúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Taliansko (maloobchod)
 • Švédsko (stavebníctvo)
 • Fínsko (maloobchod)
 • Belgicko (maloobchod)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Portugalsko (služby)
 • Francúzsko (maloobchod)
 • Španielsko (služby)
 • Nemecko (stavebníctvo)

Celkové skóre ESI je pozitívne, a jeho medzimesačná zmena je jemne pozitívna. Medziročná zmena je stále negatívna.