Analýza finančných trhov v USA a EU – január 2021

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky série – Analýza finančných trhov v USA a EÚ  za január 2021 sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Oblečenie, koža a pridružené produkty

Deckers Outdoor Corp (DECK)

 • Drevo a produkty z dreva

Universal Forest Products Inc. (UFPI), Boise Cascad Llc (BCC)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Minerálne produkty

Summit Materials Inc (SUM)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Quad Graphics Inc (QUAD)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Manažment spoločností a podporné služby

LPL Financial Holdings Inc (LPLA)

 • Veľkoobchodný predaj

Henry Schein Inc (HSIC), Arrow Electronics Inc (ARW)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

 • Ostatné služby

WW International Inc (WW)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike je odrážajúca sa (smerom nahor).

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Belgicko (spotreba)
 • Dánsko (priemysel)
 • Spojené kráľovstvo (spotreba)
 • Eurozóna (spotreba)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Portugalsko (maloobchod)
 • Taliansko (maoloobchod)
 • Francúzsko (služby)
 • Fínsko (spotreba)

Celkové skóre ESI je pozitívne, a jeho medzimesačná zmena je pozitívna, aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je taktiež stále negatívna.