Analýza amerického dolárového indexu – február 2020

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 28% (Jan 30%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -11% (Jan -19%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -18% (Jan -21%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele -16% (Jan 7%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať neutrálne alebo mierne negatívny vývoj amerického dolára. Predstihové ukazovatele posilňujú. Informatívne ukazovatele poklesli, vzhľadom na pokles na akciovom trhu.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Niektoré z ukazovateľov sa nachádzajú na extrémnych hodnotách. Scoring za predstihové ukazovatele výrazne narástol za posledné mesiace. Najväčšie zmeny boli v ukazovateľoch, kde informatívne indikátory mali zastúpenie a boli negatívne. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je neutrálny. Krátkodobé a dlhodobé dáta podporujú pokles hodnoty dolárového indexu.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread dynamicky poklesol z jeho maximálnych hodnôt. Počas februára sa trh sa odrazil od hodnoty 0 smerom nahor.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -5% (Jan -18%). Ten narastal od septembra 2019. Pozitívna korelačné hodnoty by mohli posilniť informatívnu hodnotu.