Analýza amerického dolárového indexu – november 2019

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 14% (Oct -24%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -26% (Oct -16%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -34% (Oct -25%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 8% (Oct -1%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať neutrálne alebo mierne negatívny vývoj amerického dolára v najbližšom období.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Krátkodobé a strednodobé hľadisko aktuálne indikuje pozitívny vývoj indexácie. Oproti tomu, z dlhodobého hľadiska je neutrálne, s rôznymi fundamentálnymi údajmi, kde predstihové ukazovatele spolu s informatívnymi sa otočili z negatívnych na jemne pozitívne. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je neutrálny s jemne pozitívnym trendom, hlavne z dôvodu denného a týždenného vývoja. Je pravdepodobné, že môžeme očakávať otestovanie vrcholu tohto roka.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread aktuálne prerazil maximá z roku 2016 a dostáva sa tak na historické maximá.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -42%. Videli sme pomerne negatívnu situáciu v našej korelácií (modrá čiara) iba v roku 2008, kedy divergencia trvala pár mesiacov. Aktuálne sa otácača smerom nahor! To znamená, že by sme mohli očakávať konsolidáciu.