Analýza amerického dolárového indexu – január 2020

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 30% (Dec 9%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -19% (Dec -18%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -21% (Dec -21%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 7% (Dec -2%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať neutrálne alebo mierne negatívny vývoj amerického dolára. Napriek tomu, predstihové ukazovatele posilňujú už od novembra.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Scoring za predstihové ukazovatele výrazne narástol za posledné 3 mesiace. Môžeme vidieť zmenu vo vývoji ukazovateľov, keďže informatívne indikátory sú opäť pozitívne ako v novembri 2019. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je neutrálny. Krátkodobé a strednodobé dáta podporujú aktuálne posilnenie hodnoty dolárového indexu. Dlhodobý výhľad ostáva negatívny.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread dynamicky poklesol z jeho maximálnych hodnôt, pričom trhová cena padá takisto. Pomalý kĺzavý priemer by mohol byť dôležitým spúšťačom.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -18% (Dec -30%). Ten sa aktuálne odráža nahor, čo by konečne mohlo posilniť informatívnu hodnotu tejto korelácie.