Analýza amerického dolárového indexu – december 2019

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 9% (Nov 14%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -18% (Nov -26%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -21% (Nov -25%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele -2% (Nov 8%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať neutrálny alebo mierne negatívny vývoj amerického dolára.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Všetky indexy sa nachádzajú v podobnej fáze cyklu (v poslednej fáze negatívneho cyklu). Môžeme vidieť iba jedinú zmenu vo vývoji a to pri informatívnych indikátoroch, kde tento typ indikátorov sa otočil z pozitívnych čísel do mierne negatívnych. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je negatívny. Trhová cena indexu sa takisto nachádza na dôležitej úrovni (97) z krátkodobého a strednodobého hľadiska.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread dynamicky klesol zo svojich historických maxím.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -30% (Nov -42%). Takúto negatívnu situáciu sme mohli spozorovať v našej korelácií (modrá čiara) iba v roku 2008, kedy divergencia trvala pár mesiacov. Aktuálne sa otáča smerom nahor! Predpokladáme, že uvidíme konsolidáciu.