Analýza amerického dolárového indexu – marec 2021

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje jemne negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele -1% (Feb -23%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -8% (Feb -9%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -29% (Feb -27%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 16% (Feb 22%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať negatívny vývoj amerického dolára. Väčšina indikátorov spomaľuje.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov je negatívne, okrem pozitívnych informatívnych indikátorov. Predstihové indikátory sa zlepšili oproti minulému mesiacu, no výsledok je stále negatívny. Najhoršie sú na tom zaostávajúce indikátory. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je aktuálne pozitívny. Dlhodobý výhľad je stále negatívny. Na druhej strane, strednodobý a krátkodobý výhľad sú jemne a veľmi pozitívne. Evidujeme pozitívny trend iba podľa mesačnej štatistickej analýzy.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%.

Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread  aktuálne rastie do pozitívnych hodnôt po dynamickom odraze. Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) nášho spreadu stále smeruje nadol, pod úroveň 0.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň 60% (Feb 56%). Aktuálne zažívame vyššie úrovne korelácie v porovnaní s minulým rokom, pričom aktuálne testujeme vysoké úrovne z 2018-2019.