Analýza amerického dolárového indexu – júl 2021

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje jemne negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 10% (Jún 7%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -1% (Jún 19%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele 8% (Jún -4%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 16% (Jún 16%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať jemne pozitívny vývoj amerického dolára. Väčšina indikátorov opäť rastie.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov je pozitívne, okrem negatívnych potvrdzujúcich indikátorov, ktoré spadli najviac od našej poslednej analýzy. Avšak, predstihové a zaostávajúce ukazovatele sa začínajú zlepšovať. Podobná situácia bola pri informatívnych ukazovateľoch aj v minulej analýze. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je aktuálne jemne pozitívny. Strednodobý výhľad je neutrálny, pričom krátkodobý výhľad je negatívny a strednodobý a dlhodobý výhľad vyzerajú pozitívne. Rastúci trend monitorujeme vo všetkých timeframoch.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%.

Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread  aktuálne osciluje pri úrovni 0. Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) nášho spreadu stále spomaľuje v klesajúcej fáze.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň 30% (Jún 40%). Korelácia aktuálne rastie, keďže vývoj indexácie ceny ide ruka v ruke s indexáciou v našom COT Spreade.

Nižšie môžeme vidieť vývoj DXY (americký dolárový index) a porovnať si aktuálny vývoj s historickým vývojom.