Analýza amerického dolárového indexu – február 2021

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje jemne negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele -23% (Jan 23%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele -9% (Jan 24%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -27% (Jan -18%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 22% (Jan 22%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať negaívny vývoj amerického dolára. Väčšina indikátorov spomaľuje.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov je negatívne, okrem pozitívnych informatívnych indikátorov. Potvrdzujúce indikátory poklesli z pozitívnych na červené čísla. Najhoršie sú na tom zaostávajúce indikátory. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je aktuálne zmiešaný bez presného smerovania. Dlhodobý výhľad je stále negatívny. Na druhej strane, strednodobý a krátkodobý výhľad je jemne pozitívny. Evidujeme pozitívny trend iba podľa mesačnej štatistickej analýzy.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%.

Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread je aktuálne negatívny a smeruje nadol ku hodnotám, ktoré sme zaznamenali v lete. Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) nášho spreadu stále smeruje nadol, pod úroveň 0.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň 56% (Jan 51%). Aktuálne zažívame vyššie úrovne korelácie v porovnaní s minulým rokom, pričom aktuálne testujeme vysoké úrovne z 2018-2019.