Analýza amerického dolárového indexu – december 2020

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje jemne negatívny výhľad americkej ekonomiky. Naša analýza pozostáva z vyhodnotenie indikátorov, štatistickej analýzy, behaviorálneho výhľadu a korelácií. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 35% (Dec 41%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele 25% (Nov 32%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -8% (Nov -28%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele 17% (Nov 18%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať pozitívny vývoj amerického dolára. Avšak väčšina indikátorov vykazuje známky spomalenia.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov je pozitívne, okrem negatívnych zaostávajúcich indikátorov, Potvrdzujúce a informatívne ukazovatele zostávajú na silných pozitívnych hodnotách. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov je aktuálne negatívny, no jemne pozitívny v krátkodobom horizonte. Na druhej strane, strednodobý a dlhodobý výhľad je veľmi negatívny. Registrujeme negatívne trendy, ktoré sme získali z našej štatistickej analýzy (dennej a týždňovej štatistickej analýzy).

Zdroj: LS Analytics

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread je aktuálne pod hodnotou 0. Avšak je stále ďaleko od našej zóny podpory (zelená). Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) nášho spreadu stále smeruje nadol.

Zdroj: LS Analytics

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň 46% (Nov 38%). Aktuálne zažívame vyššie úrovne korelácie v porovnaní s minulým rokom, je však stále menšia než dlhodobý priemer.

Zdroj: LS Analytics