Analýza akcií – Facebook

Cena: 154.2 USD, k 03.04.2020

Facebook, Inc. a pridružené spoločnosti sa zameriavajú na vývoj produktov, ktoré umožňujú ľudom nadväzovať kontakt medzi sebou a medzi ich rodinami, prostedníctvom mobilného zariadenia, osobného počítača, zariadeniami virtuálnej reality na celom svete. Facebook, Inc. bol založený v roku 200 so sídlom v Menlo Parku, v Californii. Spoločnosť zastrešuje tieto produkty: Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp a Oculus.

Facebook umožňuje ľudom sa spojiť, zdieľať svoje zážitky, objavovať a komunikovať medzi sebou cez mobilné zariadenia alebo cez osobný počítač, prípadne cez iné zariadenia. Instagram umožňuje ľudom zdieľať fotky a videá, upravovať ich pomocou rôznych efektov, zdieľať ich  na tejto sieti a umožňuje aj privátnu komunikáciu medzi používateľmi. Messenger dovoľuje komunikovať medzi ľuďmi a podnikateľmi prostredníctvom rôznych platforiem a zariadení. WhatsApp Messenger je aplikácia zameraná na komunikáciu, posielanie správ, obrázkov a videí medzi konkrétnymi osobami alebo skupinami osôb a je dostupný na mnohých platformách. Oculus ako technológia virtuálnej reality je aj obsahová platforma, ktorá ponúka produkty, ktoré umožňujú ľuďom vstúpiť do interaktívneho prostredia a hrať hry, užívať obsah a participovať s ostatnými.

Pokles výsledkov hospodárenia oslabil obrat v prvej polovici 2019. Aktuálne opäť rastie. Spoločnosť je stále na tom o niečo lepšie, v porovnaní so sektorom. Medziročný rast obratu klesal od posledného kvartálu 2018. Ročná korelácia s kvartálnymi dátami je stále veľmi vysoká.

Model „Earnings Power Value“ (model hodnoty sily ziskov) sa podľa našich odhadov nachádza na úrovni 221 a hodnota rastového modelu (Growth Value) približne pri úrovni 220. Rizikovo očistené marže klesajú okrem Turnover (premena vo výrobe) a FCF Yield (výnos voľných peňažných tokov).

Ziskový model sa nachádza pod spodnou hranicou, okrem 5-ročných dát. Avšak, trhová cena sa nachádza oveľa nižšie. Najlepšie výsledky získavame v našom obratovom modeli. Vývoj dát obratu znázorňuje vysokú stabilitu vo všetkých prípadoch. Veľmi pozitívny výhľad nám znázorňuje aj model vlastného imania, ktorý sa nachádza pod spodnou hranicou v každom časovom horizonte.

Ako môžeme vidieť na prvom grafe, vývoj zisky na akciu (EPS) a obratu je vyšší než trhová cena od roku 2016. Napriek tomu, sektorový vývoj, založený na XLK je oveľa nižší. 5-ročná korelácia daného sektora a trhovej ceny je veľmi vysoká, dokonca takmer identická. Taktiež, zisky na akciu (EPS) a obrat za akciu prevyšujú vývoj ceny.

Odhadovaná ROE hodnota (rentabilita kapitálu) založenom na vývoji NAV (čistá hodnota aktív), ROE (rentabilita kapitálu) a cena/zisky (P/E) v oboch grafoch ukazujú na možné podhodnotenie aktíva. Vývoj odhadovaných a historických voľných peňažných tokov (FCF) takisto zaznamenávajú pozitívny výhľad pre FCF.

Medzimesačná zmena sa s indexáciou otáča nahor. Technicky povedané, nachádzame sa v poslednej rastovej fáze cyklu, skóring je na úrovni 3. Vytvorila sa divergencia medzi trhovou cenou a RSI. Skóring štvrťročných zmien a indexácie je na 0. Avšak, cyklus sa nachádza v skorej rastovej fáze. 5-ročný pohyblivý priemer spolu s Fibonacciho úrovňou 38.20% by mohol predstavovať silný support.

Dlhodobý štatistický pohľad je aktuálne negatívny, pričom odhadujeme klesajúcu fázu cyklu (skóring -2). Objemy na trhu boli vyššie posledný mesiac. Aktuálny cenový pokles o takmer 40% nie je výnimočnou udalosťou.

Nami odhadovaná cena spoločnosti je okolo 239. V našej analýze sa budeme orientovať viac na hodnotové ocenenie, berúc do úvahy finančné výkazy. Avizujeme pozitívny výhľad v porovnaní so sektorom. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena je v pozitívnej fáze z krátkodobého hľadiska, neutrálna zo strednodobého, no stále negatívna z dlhodobého hľadiska.

Analyzovaná spoločnosť je podhodnotená z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický krátkodobý výhľad je viac pozitívny. V prípade investície, by sme mal začať s malými pozíciami a pokračovať s nákupmi pokiaľ cykly budú konvergovať pri všetkých časových pásmach. Obchodníci by mohli sledovať  krátkodobý a strednodobý cyklus, pri použití  dát z dennej a týždennej štatistickej analýzy.