Analýza akcií – SAP

Cena: 92.5 EUR, k 02.11.2020

SAP SE (SAP) je spoločnosť založená v Nemecku, ktorá ponúka svoj význnamný softvér. SAP SE bol založený v roku 1972 a má sídlo vo Walldorfe, Nemecko. Spoločnosť prevádzkuje v troch segmentoch: Aplikácie, Technológia a segment Služieb, ktorý zabezpečuje predaj softvérovej licencie, predplatné ku cloudovým aplikáciám a pridružené služby, takisto ako aj implementácia softvéru a edukácia, služba podpory na tieto softvérové produkty.

SAP Business Network segment, ktorý zahŕňa cloudové služby (business network) a služby spojené s cloudovými aplikáciami, profesionálnymi službami a edukačné služby, takisto ako aj predaj cloudových systémov, vyvinutých od SAP Ariba, SAP Fieldglass a Concur, a Segment Customer Experience (Zákaznícka skúsenosť), ktorý obsahuje miestne a cloudové produkty, ktoré v rámci zákazníckej skúsenosti prevádzkujú funkcie front office.

Analýza tržieb a ziskov

Medziročný rast tržieb klesá od začiatku roka. Obe korelácie sú negatívne, čo môže indikovať umelý rast ziskov.

Nami odhadovaný model Earning Power Value (hodnota sily ziskov) je na cene 149 a model Growth Value (rastová hodnota) je približne 227. Skóring hodnotových indikátorov a efektívnosť manažmentu je na neutrálnej úrovni.

Ziskové modely sa nachádzajú medzi dvomi pásmami, okrem kvartálnych údajov, kde výsledok je pod spodným pásmom. Obdržali sme negatívne výsledky v modeli tržieb. Iba kvartálny vývoj je viac pozitívny. Model vlastného imania reprezentuje jemne pozitívny vývoj, kde všetky výsledky sa nachádzajú medzi našimi hranicami.

Iba vývoj tržieb bol nižší ako trhová cena v skúmanom horizonte. EPS (Zisk na akciu) divergoval oproti posledný fiškálnemu roku, avšak, dividendy sú stále vysoko korelované. Vývoj benchmark (vývoj trhu) má tiež silnú koreláciu. V 5-ročnom grafe, spoločnosť totálne poráža trh, kde vývoj finančých údajov je stabilný.

Medziročná zmena je na úrovni z 2008, čo je takisto potvrdená od RSI. Technicky povedané, nachádzame sa v poslednej fáze cyklu (skóring je 0). Cena je aktuálne v silnom pásme podpory.

Odhadovaná hodnota

Nami odhadovaná hodnota spoločnosti je na úrovni 97. Mali by sme sa viac zamerať na rastový koncept, pri rešpektovaní finančných výsledkov. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena je v negatívnej fáze cyklu, po aktuálnom poklese.

Naša analýza spoločnosti SAP vyhodnotila, že spoločnosť vvyzerá mierne podhodnotená z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický výhľad je negatívny. V prípade investície, by sme mali iba pomaly budovať pozície. Býčie momentum by bolo veľmi vhodné.