Analýza Macy’s Inc

Cena: 7.0 USD, k 01.09.2020

Macy’s, Inc. je spoločnosť, ktorá operuje svoju činnosť prostredníctvom siete obchodov, nákupných domov, webových stránok a mobilných aplikácií pod známymi značkami ako Macy’s Bloomingdale a Bluemercury. K februáru 2020, spoločnosť mala 775 obchodov v 43 štátoch. Takisto má otvorené svoje prevádzky v Dubaji, Spojených arabských emirátoch a Al Zahre v Kuwaite, pod špeciálnou licenciou. Spoločnosť bola známa ako „Federated Department Stores Inc.“ a zmenila si meno na Macy’s v roku 2007. Macy’s Inc., bola založená v roku 1830 a má sídlo v New Yorku. Spoločnosť predáva širokú škálu oblečenia, obuvi (pre mužov, ženy a deti) a kozmetiku, nábytku a iných spotrebných produktov. Jej dcérska spoločnosť, FDS Bank, poskytuje bankové a kreditné služby, zákaznícke služby, kreditné zúčtovanie a kreditné marketingové služby ohľadom účtov kreditných kariet, ktoré sú vlastnené „Department Stores National Bank (DSNB), ktorá je dcérskou spoločnosťou Citibank N.A, alebo FDS Bank.

Tržby a zisky

Medziročný rast tržieb a ziskov opäť poklesol v poslednom kvartáli, prevažne z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a lockdownov. Avšak obe korelácie sú veľmi vysoké.

Modely „Earnings Power Value“ (hodnota sily ziskov) a „Growth Value“ (rastová hodnota) nie sú zmienené, pretože spoločnosť má negatívny vývoj vo výsledkoch. Avšak, model „Net Asset Value“ (čistá hodnota aktív) sa nachádza približne na úrovni 20.

Ziskové modely sú všetky nad hornými hranicami (pásmami), z dôvodu negatívnych výsledkov. Kvôli tomu sú aktuálne výsledky na 0. Totálne odlišné výsledky znázorňuje „Revenue model“ (model tržieb), ktorý reprezentuje stabilný vývoj vo všetkých prípadoch. Veľmi pozitívny pohľad znázorňuje aj „Equity model“ (model vlastného imania), ktorý sa nachádza pod spodnými hranicami.

Vývoj tržieb je viac stabilnejší než volatilné zisky. Na druhej strane, dividendy rastú stabilnou mierou, čo takisto prináša negatívnu koreláciu s trhovou cenou. 5-ročná korelácia nám ukazuje rozdiel medzi trhovou cenou a benchmarkovou cenou. Tržby a dividendy sú takisto oveľa vyššie. Dlhodobý štatistický pohľad je celkom pozitívny a odhadujeme rastovú fázu cyklu (scoring je 2). Objemy takisto narastajú. Vzniká divergencia medzi RSI a trhovou cenou.

Odhadovaná cena

Náš cenový odhad spoločnosti je v blízkosti 18 USD. Potrebujeme však pozitívny výhľad ziskov z fundamentálneho hľadiska. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena je v skorej fáze rastového cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá podhodnotene z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický pohľad je viac pozitívny. V prípade investície, potrebujeme vidieť zlepšenie v ziskovej časti a pozitívne momentum trhovej ceny.