Analýza akcií – Humana

Cena: 372.2 USD, k 03.04.2020

Humana Inc., spolu s dcérskymi spoločnosťami, operujú ako zdravotnícka firma v USA. Hlavné segmenty spoločnosti zahŕňajú – maloobchod, skupina špeciálnych produktov, služby zdravotnej starostlivosti a individuálna komercia. Segment maloobchodu pozostáva z benefitov nemocenskej starostlivosti, ktorý zahŕňa – dentálna hygiena, zrak a iné doplnkové zdravotné služby a ochranné služby finančného charakteru. Segment zdravotnej starostlivosti zahŕňa služby, ktoré sú ponúkané členom zdravotného plánu a takisto aj tretím stranám. Sú to – lekárenské riešenia, poskytovanie služieb, domáce služby a klinické programy. Segment individuálnej komercie zahŕňa produkty HumanaOne brand. K 31. Decembru 2019, spoločnosť mala približne 17 miliónov členov v programe benefity nemocenskej starostlivosti a približne 5 miliónov členov v špeciálnych produktoch. Humana Inc. bola založená v 1961 a jej sídlo sa nachádza v Louisville, Kentucky.

Medziročný rast obratu je pozitívny spolu s medzikvartálnym rastom. Zisky sú v odlišnej situácií (klesajú). Obe korelácia sú stále jemne pozitívne.

Model „Earnings Power Value“ (hodnota ziskového modelu) sa podľa našich odhadov nachádza na úrovni 440hodnota rastového modelu (Growth Value) približne pri úrovni 487. Efektívnosť riadenia je stále na dobrej úrovni a nachádza sa nad priemernou návratnosťou.

Výsledky zo ziskového modelu sú zmiešané. Výsledky sa nachádzajú na prekúpenej úrovni z dlhodobého hľadiska,  neutrálne zo strednodobého hľadiska a prepredanej úrovni z krátkodobého hľadiska. Získali sme negatívne výsledky z nášho obratového modelu, kde 5-ročné a 10-ročné výsledky sa nachádzajú nad horou hranicou. Model vlastného imania nám znázorňuje celkom negetívny výhľad s jemne lepšími výsledkami v štvrťročnom vývoji.

Ako môžeme vidieť v prvom grafe,  vývoj EPS (Zisk na akciu), dividendy a obrat je menší než trhová cena od roku 2014. To indikuje možný rozpor medzi vývojom finančných dát a trhovej ceny. 5-ročný vývoj má oveľa vyšší korelačný koeficient finančných dát a trhovej ceny. Benchmarková korelácia je takisto vysoká v oboch prípadoch.

Dlhodobý štatistický pohľad je celkovo pozitívny, pričom odhadujeme poslednú rastovú fázu (skóring 3). Na grafe vzniká divergencia medzi cenovým vývojom a RSI.

Nami odhadovaná cena spoločnosti sa nachádza na úrovni 335. Budeme sa viac zameriavať na hodnotový princíp spolu s finančnými dátami. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena je v pozitívnom trende a pozitívnej fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť je jemne nadhodnotená z fundamentálneho hľadiska. Technické a štatistické pohľady sú viac pozitívne. V prípade investície, by sme radšej počkali na korekciu na podhodnotené úrovne. Obchodníci by mohli nasledovať krátkodobý a strednodobý cyklus podľa dennej a týždennej štatistickej analýzy.