Analýza – CVS Health Corporation

Cena: 59.4 USD, k 10.10.2020

CVS Health Corporation spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami, je spoločnosť integrovaná ako farmaceut a spoločnosť, ktorá poskytuje služby spojené so zdravotnou starostlivosťou, keďže aj v tomto sektore operuje. Spoločnosť bola pôvodne známa ako CVS Caremark Corporation, no zmenila si meno na CVS Health Corporation v septembri 2014. Bola založená v roku 1963 so sídlom vo Woonsockete, Rhode Island. Spoločnosť poskytuje lekárenskú starostlivosť pre starších ľudí prostredníctvom spoločnosti Omnicare Inc. a takisto dlhodobú starostlivosť, ktorá zahŕňa distribúciu liekov, konzultáciu a doplnkové služby pre chronicky chorých pacientov a ostatné služby. Spoločnosť operuje v týchto segmentoch: Lekárenské služby, služby pre retailovú klientelu (dlhodobá starostlivosť) a korporátne služby. Segment lekárenských služieb poskytuje širokú škálu lekárenských benefitov a riešení pre klientov. K decembru 2016 mala 9 709 lekárni a obchodov (z ktorých 7 980 boli lekárne a 1 674 boli umiestnené v spoločnosti Target Corporation), jej online malobochdná sieť, stránky CVS.com, Navaro.com a Onofire.com.br

Tržby a zisky

Medziročný rast tržieb klesá od tretieho kvartála 2019. Kvartálna korelácia je negatívna, čo by mohlo naznačovať umelý rast ziskov.

Podľa odhadovaného modelu „ Earnings Power Value“ (Hodnota sily ziskov) je na cene 138 a hodnota podľa „Growth Value“ (rastová hodnota) je na úrovni 200. Hodnotové indikátory a manažment takisto podporujú pozitívny výhľad spoločnosti.

Ziskové modely sa nachádzajú pod spodnými hranicami (pásmami) vo všetkých časových obdobiach. Prevažuje podhodnotený výhľad. Obdržali sme pozitívne výsledky v modeli tržieb. Vývoj v tomto modeli je veľmi stabilný vo všetkých prípadoch. Model vlastného imania takisto znázorňuje pomerne pozitívny vývoj, kde naše dáta sa nachádzajú pod spodnými hranicami (pásmami).

Vývoj EPS (zisk na akciu) a tržieb bol väčšinou času menší ako trhová cena. Rast dividend  je takisto veľmi stabilný a nad úrovňou trhovej ceny. Benchmark je vyšší od roku 2017. 5-ročná korelácia má takisto veľmi dobrý vývoj, kde sa vyskytlo iba jedno negatívne meranie rastu ziskov na akciu v roku 2018.

Dlhodobý štatistický výhľad je takisto negatívny, keďže odhadujeme klesajúcu fázu cyklu (scoring je -2). Psychologická cenová úroveň sa nachádza na úrovni 60 USD a takisto sa na tejto úrovni nachádza 50% zóna Fibbonaciho retracementu, čo by mohlo predstavovať silnú úroveň podpory.

Odhadovaná cena

Nami odhadovaná cena  spoločnosti je približne 91 USD. Mali by sme sa zamerať viac na hodnotový koncept, podporujúc finančné výkazy. Z technického a štatistického pohľadu, trhová cena je v negatívnom trende a fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá podhodnotená z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický výhľad je negatívny z dlhodobého horizontu. Avšak, pozitívne momentum na trhu, by mohlo motivovať nakupujúcich (býkov).