Americký dolárový index – situácia v auguste 2020

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje jemne negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 0% (Júl -7%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná zásoba
 • Potvrdzujúce ukazovatele 4% (Júl -6%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -35% (Júl -43%)
  • Úrokové sadzby
  • Vládny dlh
  • Súvaha centrálnej banky
  • Úrokové náklady a likvidita
  • Výnosy štátnych dlhopisov
 • Informatívne ukazovatele –11% (Júl -15%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať mierne negatívny vývoj amerického dolára. Väčšina ukazovateľov je negatívnych, s výnimkou predstihových ukazovateľov a potvrdzujúcich ukazovateľov, ktoré vykazujú známky slabého oživenia.

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov klesá, okrem neutrálnych predstihových a mierne pozitívnych potvrdzujúcich ukazovateľov. Preto by sme mohli očakávať postupné zlepšovanie fundamentov vo všetkých meraných ukazovateľoch. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov v strednodobom a dlhodobom horizonte je v súčasnosti mierne  negatívny. Na druhej strane, krátkodobý výhľad po predchádzajúcom poklese je veľmi pozitívny . Strednodobé dáta sú neutrálne.

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu.

Náš COT Spread dynamicky poklesol z jeho maximálnych hodnôt a v súčasnosti je tesne pod úrovňou 0, a tiež blízko úrovní podpory z rokov 2016 a 2018. Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) od začiatku tohto roka klesá, čo takisto podporuje náš negatívny výhľad.

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -23% (Jún -35%). Nedávne dynamické poklesy COT Spreadu a trhovej ceny vytvorili dvojité dno korelácie na úrovni -50 a spread takisto preráža úrovne z prvého kvartálu tohto roku pred vypuknutí pandémie COVID-19.